2009-03-24-Gruppemøte

Ingar, LA4CKA, var møteleder.

Det var oppmøtt 16medlemmer i Lialøkken grendehus.

Gledelig var det at det var ”hele” 3 YLs tilstede.

Er dette rekord i LA2T historie?

1. Ingar, LA4CKA, åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Spesielt velkommen til LA3OX Anne Lise som er blitt aktiv igjen.

2. Ingar, LA4CKA, informerte om at Stasjonskomiteen ønsket avløsing. Ny leder av stasjonskomiteen er Wilhelm, LA4IC. Med seg i komiteen har han Willy, LA6HNA og Bjørn, LA1UW.

3. Anne Lise presenterte seg og informerte om at Jenteringen starter opp i Trøndelag søndag 29.mars kl 1900 på RV54(R3). Tirsdag 31.mars kommer stifteren av Jenteringen LA3IRA på besøk på Lialøkken.

4. Bjørn, LA1UW, viste lysbiler fra Hamvention i Dayton Ohio fra 1999 og fra Amatørmessa i Fredrichshafen i Tyskland 1996.

Etter disse innslagene gikk praten livlig rundt bordet til ca kl 2130.

For Trondheimsgruppen av NRRL,

Bjørn LA1UW
Referent