2009-03-10-Gruppemøte

Ingar, LA4CKA, var møteleder.

Det var oppmøtt 11 medlemmer i Lialøkken grendehus.

1 Ingar, LA4CKA, åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Det ble orientert om styrets arbeid så langt og han la stor vekt på at alle medlemmer i gruppen skulle føle trivsel ved å være medlem i Trondheimsgruppen og delta i aktivitetene.

2 Det ble orientert om arbeidet med videreføring av aktivitetene i komiteene. Styret vil forholde seg til de enkelte komitéledere og managere og bli enige med dem om arbeidsprogram for 2009. For øvrig vil de enkelte komitéledere og managere stå fritt til å fullføre arbeidsprogrammet. Når arbeidsprogrammene blir ferdig, vil disse bli lagt ut på hjemmesidene.

3 Trondheimsgruppen fyller 70 år i år og styret har nedsatt en Jubileumskomité ledet av Ingar, LA4CKA. Interesserte kan ta kontakt med LA4CKA for deltagelse i Jubileumskomitéen. Det planlegges en markering på høsten i anledning jubileet og alle grupper i Trøndelag inkludert ARK samt Kristiansunds-gruppen og NRRL vil bli invitert til arrangementet. Et jubileumshefte planlegges utgitt. Det søkes om jubileumskallesignal LM2T70Y for bruk i perioden 1. april og ut året. Det ønskes også innspill til andre aktiviteter i jubileumsåret.

4. Forslag til spesielt kallesignal på 6 meter. Det ble foreslått å søke om spesielt kallesignal for bruk på 6 meter i forbindelse med endelig nedlegging av fjernsynssendingene i bånd 1 for kringkasting i løpet av november. Styret vil behandle denne saken videre.

5. Vårens møteprogram. Det oppsatte møteprogrammet ble referert og følgende tema et satt opp:
10/3 orientering fra styret (kveldens møte)
24/3 Bølgeutbredelse 6m, LA8KV
14/4 Fjernstyring av HF stasjon, LA9QFA
28/4 QRP, LA6VNA
12/5 APRS, LA6IM
26/5 NRRL Repeatermanager, LB9RE
9/6 Grillaften, alle LA2T

I tillegg planlegges 2 utflukter;
– Radiomuseet i Selbu, eventuelt sammen med Fosen-gruppen tentativt en lørdag eller søndag i slutten av mai.
– Tur til minneplaketten i Bymarka etter LA8Ys aktiviteter under krigen, lørdag 6/6 er foreløpig planlagt.

6. Forslag til nye tema for møtene:

Det ble under møtet fremmet følgende forslag til nye tema for medlemsmøtene:
– Radionavigasjon, Børge Forsell
– Jording for HF, Arne Brede, LA6JJA
– Morsekurs på lokalet
– LA5IIAs opplevelsesturer med spesielle kallesignal.
– HF digitale radio modi.
– NRRL foredrag, f. eks. Tom, LA4LN, når han er i Trondheim.

7. Vårens dugnader:
– Vårrengjøring og rydding i og rundt lokalet.
– Antennedugnad
– Dugnad repeatere
– QSL kortene, opprydding etter vinteren.
– Oppsett av mast med antenne ved uthuset.

For Trondheimsgruppen av NRRL,

Håvard, LB9RE