2007-11-13-Gruppemøte

Odd 3XMA åpnet møtet med å ønske alle velkommen. 15 stk tilstede.

Odd informerte om at styret har gått il innkjøp av flatskjermer til gruppen. Det jobbes også med å kjøpe inn nye headset til radioene på gruppen.

Dagens hovedtema var nødsamband med LB1BC Torstein.

Han startet med å vise fram utstyret som han hadde med seg da han var i Syden. Utstyret lå i en liten metall koffert. Dette kan være noe for oss i fm nødsamband. Enkelte mener at det ikke vil være bruk for nødsamband når det nye Tetra kommer i fremtiden. Ting har jo vist seg at når systemer faller så er det veldig få ting som funker. Det er bekymrende at få personer i myndighetene har så liten interesse for temaet. Hva kan vi gjøre for å få til et samarbeid med myndighetene?

Først må vi finne ut hva vi kan gjøre for å øke interessen for nødsamband i gruppen. Det er vanskelig å finne et svar på dette, men vi har en stor jobb foran oss på dette punktet.

Årsaker og svar/forslag ble diskutert av de medlemmene som hadde møtt frem.

Etter at Torstein var ferdig med sitt foredrag luftet Odd noen tanker rundt nødsambandsutstyret vårt. Hva gjør vi med utstyret? Er det lurt å få lagt ting ned i kasser? Vi bør planlegge hvordan evt en kasse bør se ut. Kasser kan vi evt få kjøpt hos Capro på Melhus.

Raynold viste fram en kasse som han har.

Møtet ble hevet 2030.

LA5HMA Tone