2007-10-23-Gruppemøte

Odd åpnet møtet med å ønske alle velkommen. 17 stk tilstede.

Odd takket de som hadde møtt opp og hjalp til på dugnaden. Ellers minnet han om Junk auksjon den 1. Des og CQWW den 27-28 okt.

p_HPIM2879_7
Det var en lydhør forsamling som ble innviet i duplexfiltrenes funksjon.

Dagens hovedtema var filter ved LA1UI Ottar.

Hensikten med filter er å kunne kjøre på en antenne for TX og RX. Kommersielle repeatere har ofte 2 % eller mer separasjon mellom frekvensene. Vi har bare 0.4% separasjon. Dette stiller meget strenge krav til filtrene. For godt mottak må støy og spurios til sammen ikke være dårligere enn -130dBM.

p_HPIM2882_7
Dette er kondensatoren og koblingsloopen fra duplexfiltrene som skal bygges om fra 80MHz til 145MHz.

Sendereffekt på 60w tilsvarer +48dBM. Typisk støy fra sender 600kHz unna er max 80dB under senderens uteeffekt. Dette tilsvarer -32dBM. Resten – 130 – 32 = 98dB må filtrene ta seg av. RX filtret må dempe sender signalet slik at RX ikke blir overstyrt av TX signalet som ligger 600kHz unna. Normalt krav er at det ikke må være kraftigere enn -30dBM.

Ottar forklarte hva en dupleks er. Han viste også et bilde av et alternativt filter. Et filter ble sendt rundt og vist frem.

En tegning av duplekser for LA8TR Ruten ble vist fram. Alle fikk stille spørsmål og praten gikk godt rundt bordet.

Møtet avsluttet 2030

LA5HMA Tone
Sekretær