2006-10-24-Gruppemøte

LA9PX Arthur åpnet møtet med å ønske alle hjertelig velkommen. 19 stk var tilstede på kveldens møte. Dagens hovedpost var info fra Repeater komiteen.

LA5HIA Jan Inge la fran situasjonen for repeaterne pr i dag. Av 2m finnes disse i Trøndelag:

R0 Alvdal, Tronfjell
R0 Reinsfjell, Kristiansund
R0 Byåsen, Rørvik
R1 Olsøyheia, Fosen
R2 Gjeltheia, Fosen
R3 Forbord, Stjørdal
R4 Liaåsen, Trondheim
R4+ Bringen, Tronheim
R6 Ruten, Trondheim
R7 Hemna, Namsos
R7+ Rusaset, Fosen
R5 på Åreskuten er flyttet nærmere Østersund.

Repeaterkomiteen har et ønske om å samkjøre logikken på våre repeatere. Dette er noe som komiteen vil ta opp til diskusjon.

Et kriterie må være at de kan brukes til linking. Skal dette gjennomføres må det bli i samarbeid med andre grupper.

Derfor bør vi kanskje linke våre egne først slik atvi har noe å demonstrere. Hvilket system som evt vil bli brukt er noe som vil bli diskutert. Det er både for og imot forslag til dette. Det som er mest brukt i dag er crossband link.

Linking, repeatere, QTH og alle sider ved saken bli grundig diskutert på kveldens møte. Repeaterkomiteen er åpne for alle slags forslag, så kom gjerne med dem.

Møtet ble avsluttet 2030.

Referent
LA5HMA Tone
Sekretær.