2006-10-10-Gruppemøte

LA3XMA Odd åpnet møtet med å ønske alle sammen velkommen kl 1905. 17 stk hadde funnet veien til møtet. Før vi startet med kveldens hovedtema ble det åpnet for spørsmål fra deltagerne.

Kveldens hovedtema var avspilling av intervjuet NRK P2 gjorde med oss under Fieldday. Etterpå ble det vist bilder og fortalt litt om det som skjedde den helgen.

Fieldday gjengen vil rette en stor takk til LA4YW Liv for hjelpen med loggen også i år.

Møtet ble avsluttet kl 2015 og praten gikk mellom bordene utover kvelden.

Referent
LA5HMA Tone
Sekretær.