2006-09-12-Gruppemøte

p_mote8120906
LA9TK Hadde med seg noen antenner han hadde laget selv, for å vise at det kan gjøres med enkle midler. Her en 4 ellements sirkulær beem for 2 meter

LA9PX Arthur åpnet møtet kl 1910 med å ønske alle sammen velkommen.
23 stk hadde funnet veien til kveldens møte.

Vi hadde også besøk av LB1QF Kai fra Oslo.

LA0HD Bernhard var først ut med info om kjøp av Rotthammels bok ” Antennen Buch”. Også kjent som amatørenes antennebibel. Han tok imot bestillinger på den og vil sende bestillingen videre. Prisen er 500,-

LA8GE Karl Georg startet så på kveldens hovedtema som var:
Horisontal loop antenne for HF.

Antennen har ukjent opprinnelse, men er ofte omtalt i div skrifter. Antenne er kvadratisk, men andre former kan brukes, for eksempel trekant.

p_mote9120906
Her en 2 ellement quad for 2 meter. Rammen er laget av trelister, og ellementene er i tynn kobbertråd

Formel: Lengde i meter:
306/f (mhz)
3,65 mhz = 83,8 m

Flerbåndsantenne:
En lengde på 83,8 m kan brukes for alle HF bånd fra 80 til 10 m.

Inpedans:
Ca 120ohm på grunnfrekvens. Varierer fra bånd til bånd. Kan fødes med 75 eller 50 ohms koakskabel og ATU. Best med stigefeeder og symmetisk ATU:

Tråd:
Minst 2,5 kv mm Hardtrukket CU eller PN, RK.
Antennen vil strekker seg, forkortes senere om nødvendig.

Hjørnene:
Glidende for å utgjevne strekket.

160 m:
4*42 m, vanskelig for de fleste.
Bruk 80 m antennen. – fødeledning som vertikal antenne og loopen som topp kapasitet, eller åpnet i motsatt ende av fødepunkt med et rele.

p_mote10120906
Her en morsom liten sak, en 4 ellement loggperiodisk beem for 2 meter og 70 cm. Denne er det heller ikke vanskelig og bygge selv, men dette eksemplaret er kjøpt ferdig. den er sammenleggbar, og får fint pass i sekken.

Lav støy:
I forhold til en vertikal

NVIS antenne på grunnfrekvens

En enkel antenne:
Tråd, fødeledning, tau og mye plass.

Høyde:
Minst 10-15 m, men helst så høyt som mulig.

Strålingsdiagram:
Avhengig av fødepunktet, men bruk det fødepunktet som er mest praktisk.

Tilslutt ble det åpnet for spørsmål. Spørsmålene og erfaringene var mange så dette var tydeligvis et tema som interesserte.

Neste post på kveldens program var litt info fra Repeater komiteen.
LA5HIA Jan Inge informerte om at de har satt opp en APRS på Autronika for prøvedrift. Den har til nå fungert uten problemer.
Komiteen planlegger en tur til Bringen. Alle er hjertelig velkommen til å bli med. Nærmere info vil komme på QST.

Siste post for kvelden var at Tone informerte om den kommende båtturen.

Den 23 September møtes alle som har lyst til å bli med til Munkholmen, på Skansen 1030. LA3WAA Tor stiller med båt fram og tilbake. Turen er selvsagt væravhengig. Mer info vil komme på hjemmesiden og på QST.

Møtet ble hevet 2015.

Referent
LA5HMA Tone
Sekretær.