2006-05-09-Gruppemøte

LA9PX Arthur åpnet møte med å ønske alle velkommen.

Det var 22 stk tilstede.

Morten LA3TMA snakket først litt om at det var kommet innbydelse fra SI9AM. Dersom det er interesse for et besøk, ¨ kan dette la seg arrangere

Etterpå snakket Morten litt om de nye inngangskortene som er innført. Det vil bli brukt både kort og nøkler fram til 1 sept.

Kortet koster 150,-

Hovedposten for dette møtet var ”Jording av radiostasjoner” med LA6JJA Arne Petter Brede. Det ble tatt opp litt om jording av radioamatør stasjoner, forskrifter og erfaringer.

Hvorfor jording?

• Sikkerhet for operatør og utstyr
• Vern mot overspenning
• RF jording

Disse er de tre hovedpunktene med jording.

Arne Petter snakket også litt om sammenkoblinger av forskjellige jordingsanlegg.

Dette for å få lavest motstand til utstyret vårt. Når det gjelder jording av mast bør jordspyd settes ned på skrå.

Blir de satt rett ned vil strømmen i det ene påvirke det andre. Arne Petter viste bilder og tegninger fra sitt eget jordingssystem. Der han forklarte hvordan han hadde gjort ting privat.

Tilslutt ble det åpnet for spørsmål. Spørsmålene var mange og praten gikk lett.

Referent
LA5HMA Tone
Sekretær.