2006-04-25-Gruppemøte

LA9PX Arthur åpnet møtet med å ønske alle hjertelig velkommen.

Det var 21 stk tilstede.

Hovedposten var LA9QV Stein Olav som snakket om Fosengruppens repeatere.

Disse er:
R1 Olsøyheia
R2 Gjeltheia
R7+ Rusasett
RU3 Kopparn

Stein Olav snakket om hvilket utstyr som var på de forskjellige plassene og hvilket utstyr det had fra staren. Han viste også lysbilder fra noen turer.

Han hadde også med seg et kart som viste dekningsområdene for de forskjellige repeaterne.

Etter foredraget ble det åpnet for spørsmål fra de fremmøtte.

Så ble det holdt et kjapt foredrag fra LA7JO Stig som var hjemme i Trondheim. Han fortalte litt om seg og sitt virke i utlandet.

Til sist informerte LA3XMA Odd litt om gruppens planer for antenner

Møtet avsluttet kl 2100.

Det er gjort forandringer på datasystemet i gruppa.

De som vil ha tilgang på maskinene vil få tildelt brukernavn og passord.

Møtet avsluttet 2030.

Referent
LA5HMA Tone
Sekretær.