2006-03-14-Generalforsamling

LA9PX åpnet møtet med å ønske alle velkommen.

LA3WAA ble valgt som ordstyrer for det ekstraordinære årsmøte.

PKT 1:
Ekstra ordinært årsmøte.

Det var 20 stk tilstede.
Innkallingen til ekstra ordinært årsmøte ble ikke godkjent fordi den var utsendt 1 dag for sent.
Ved å godkjenne den ble loven brutt.
Derfor vil det bli utsendt ny innkalling og det vil bli et nytt årsmøte 4 april.

PKT 2:
Bjørn informerte fra HQ.

PKT 3:
LA3XMA Odd informerte om årets Fieldday. Dette for å få ideer fra andre medlemmer. Fieldday er første helgen i september.

PKT 4:
Det er gjort forandringer på datasystemet i gruppa. De som vil ha tilgang på maskinene vil få tildelt brukernavn og passord.

PKT 5:
Åpen dag. Vi vil også i år prøve å få til en åpen dag. Dette for å profilere hobbyen vår. Vi snakket om å arrangere åpen dag og Fieldday på samme dag.

Et annet forslag var å arrangere Åpen dag på klubblokalet. Dele på helgene. Vi må i år være flinkere til å reklamere for våre arrangement.
Vi vil sende ut info til komunene og til media.

Møtet avsluttet 2030.
Referent
LA5HMA Tone
Sekretær.