2006-02-28-Gruppemøte

LA9PX Arthur ønsket alle hjertelig velkommen.

Det var 20 stk tilstede.

Godt humør og kaffe fikk praten i gang.

Arthur gratulerte to nye amatører med lisensen.

LA3CPA Rune og LA3DPA Knut hadde tatt lisensen gjennom valgfag ved Heimdal Videregående Skole.

Revidert årsberetning ble delt ut til de som var på møtet, resten får den tilsendt.

t_9tk9px06Det ble delt ut blomster til LA9TK Sverre som en takk for alle år i styret.

LB9RE hadde en kungjøring, han takket for seg som leder av repeater komiteen.

Han overleverte papirer og nøkler til styret.

Det ble spurt om noen hadde forslag til tema på gruppemøtene framover.

Disse forslagene kom fram:
jording
mer om GPS
nytt fra HQ

LA1UW Bjørn snakket om hvor vanskelig det er å få sette opp antenner i dag.
Dette pga den nye bygningsloven.

Det ble også snakket om hva som skal til for at noen mister sin lisens.

Bjørn minnet om at fristen for forslag til valget i NRRL er 15 mars.

Det var ikke noe spesielt tema denne kvelden.

Selve møtedelen ble avsluttet 2010.

Etterpå gikk praten om løst og fast.

Referent
LA5HMA Tone
Sekretær