2006-01-10-Gruppemøte

022
LB1ZF Steinar viser fram en braille skrivemaskin.

Møtet startet kl 19:10, dessverre noe forsinket da leder måtte stoppe for å kjøpe kaker og wienerbrød til møtet.

Hovedposten var ivaretatt av Steinar LB1ZF, som er blind. Han fortalte om problemer og muligheter som blinde har i forbindelse med amatør radio.

Det finnes mange komponenter som har tale. Utstyret dekkes av trygdeetaten. Noen radioer leveres det å bla talesynthesizer som oppgir frekvensene.

Blindeskriften er i punkter (se bilde) og består av 6 pkt i 2 rekker à 3 pkt. Det vil si at punktskrift tar mye plass (se bilde på en bok) i forhold til det vi forbinder med en vanlig eventyrbok.

023
Dette er halvparten av ei norsk ordliste i braille.

Steinar demonstrerte en talevekt. Han utfordret noen til å gå på vekta, Sverre tok utfordringen og vekten sa ”76,5 kg”. Han var fullt påkledd med klokke, lommebok, sko osv. Denne vekta kostet kr 2000.-

Det finnes også wayfinder som er koblet opp mot GPS. Dette letter selvfølgelig å finne ut/gjenkjenne hvor man er, men ikke de ting man møter/går på. Steinar greier å lese blindeskrift opp ned. Det er helt fantastisk.

024b
PC og tastatur med leseliste under tastaturet. På leselisten består hvert tegn av 8 pukter.

Vi kan prøve å lese blindeskrift med fingertuppene selv, undertegnede oppnådde et skuffende resultat i så henseende. ”For mye træler i fingrene”?

Stemningen var god og mange spørsmål ble stilt fra tilhørerne.

Tilstede 12 medlemmer.

Referent
Arthur – LA9PX