2005-09-27-Gruppemøte

bandpassfilter
Her er bilde av et av bandpassfilterne, det ble laget et filter for hvert band.

LA9PX åpnet møtet med å ønske alle sammen hjertelig velkommen.

Det var 12 stykker tilstede på møtet.

Det ble så 1 min stillhet, til minne om Brynjulf Braun LA6HF, som har gått bort.

Hovedposten var desverre gått ut, men ble erstattet av Morten Shjetne. Han viste frem produksjonen av båndpassfiltre for 20, 40 0g 80 m som ble laget til SAC testen siste helg.

fiskestang-vertikal
Vertikalantenne bygget over en teleskopisk fiskestang på 6m og spole viklet på en tom ølflaske.

Filterne virket kjempebra, det ble ingen interferens til andre stasjonene som deltok på 2T. Tekniske data var ca 28Db. De ble sendt rundt og behørlig studert.

Det ble servert kaffe, te og kaker/boller til neste posten.

Så viste Morten frem en selvprodusert antenne, type 6m Biltema-Fiskestang til 89 kr, med ølflaske, jording motvekt og orange tråd, ca 0,7m2 Den ble lystig mottatt og den ville egne seg godt til portabel bruk!

Videre gikk praten lystig og møtet avsluttet offisielt ca kl 2130.

Møtet ble avsluttet 2130.

LA9PX – Arthur
Referent