2005-05-10-Gruppemøte

Det var 14 til stede.

LA9PX Arthur åpnet møtet kl 1900 med å ønske alle hjertelig velkommen.

Arthur begynte kvelden med å fortelle litt om møtet som var på Byåsen VGS og de mulighetene vi har for å markedsføre hobbyen. Hva vi kan gjøre for å få med oss ungdommen. Vi må få ut informasjon om Amatørenes åpen dag så fort som mulig gjennom massemedia. Tanken er nå å få sette sammen en komitee som kan jobbe fram mot helgen på Byåsen. Det må jobbes med å få fram hva vi står for.

Vi tok kaffe før diskusjonen gikk videre.

Etter pausen snakket LA4IC litt om husbyggingen, hva som må gjøres videre, ting som må hentes og hva vi må ha for å komme videre. Det ble brukt en del tid på å regne ut hva vi mangler av utstyr til videre bygging.

Etter dette kom diskusjonen tilbake til åpen dag på Byåsen. Det ble snakket om hva vi skal ha med av utstyr.

Disse stiller med følgende:
Morten: APRS utstyr, utstyr for antenne bygging, mottaker for PSK31 og sin 706 rigg.
Gruppen stiller med sine rigger.
Odd: Trådløst nettverk, sin 757 rigg.
Håvard: Nødrepeater, mobilstasjon for kjøring av repeaterne, kurs matriell.
Karl G: Teknisk materiell.
Bjørn: Info materiell fra ligaen og RPO utstyr.

Resten av kvelden gikk med til diskusjon og prat.

Møtet ble avsluttet kl 2100.

LA5HMA Tone
Referent