2005-03-08-Gruppemøte

Det var møtt fram 12 medlemmer på dette møtet.

Møtet ble åpnet kl 1900 ved gruppens leder, Arthur LA9PX som ønsket alle velkommen til et nytt møte. Han orienterte litt om tanker rundt rekruttering av nye medlemmer.

Det er mulig at vi vil få til en åpen dag ut på våren, dette vil vi komme tilbake til litt senere. I denne planen vil det være stort behov for engasjerte amatører, for betjening av de tenkte aktiviteter. Planen var at de forskjellige komiteer skal få en finger med i spillet, dette vil vi også komme tilbake til. Styret vil så snart at planene kan realiseres, gå ut med en forespørsel til de enkelte komitéer.

Kveldens hovedpost var ved Karl Georg LA9GE.
Temaet var «Stigefeeder»
Hva gjør en stigefeeder med SWR og andre forhold rundt antenneføding av signal.
Han tok for seg de forskjellige typer av fødekabler kontra åpen stige.
Videre om flere typer av baluner til buk sammen med antennetunere.
Han tok for seg fordeler og ulemper med disse tunerne (balanser og uballanserte)
Han viste dette på plast / overhead.
I det hele et interessant tema, som tilhørerne lyttet på med interesse.
Dette kom frem av de mange spørsmålsom kom fra tilhørerne.

Deretter ble det servert kaffe, te og hjemmebakt sjokoladekake igjen.
Da ble kveldens andre tema servert Morten LA3TMA.
Hjemmebygde antenner!
Morten viste oss en 70cm og 2m antenner som var hjemmesnekret. Disse ble sendt rundt og det var virkelig noen fine eksemplarer, vi prøvde disse tilkoblet et handapparat.
Han hadde også med en multibånd antenne med coax straps.
Jeg tror at alle syntes det var interessante temaer, og styret tenker å fortsette med korte om mulig to tema pr møte.
Stemningen og humøret var på topp.

Møtet avsluttet ca kl 2130. med etterfølgende ham prat rydding av lokalet.

Arthur – LA9PX
Leder