2004-11-09-Gruppemøte

Det var møtt fram 13 medlemmer på dette møtet.
Tor, LA3WAA, åpnet møtet kl 19:10.

1 Bygging;
Det ble gitt ros til alle de som har deltatt i byggingen. En spesiell oppmerksomhet til LA4IC som har lagt ned mye godt arbeid for gruppen i denne aktiviteten.

2 Økonomi nødsamband;
Regninger er sendt NRRL for anskaffelsene til nødsamband. Vi forventer betaling denne uke. Budsjettet for neste år har en rest på 34 000,- i forhold til forrige år. Budsjettet for 2005 er ikke fastsatt, det vil skje like over nyttår.

3 Tillitsverv;
Det er mange fra Trøndelag med tillitsverv i NRRL, og det er gledelig.

4 Planer under byggingen og videre framdrift;
Det elektriske arbeidet er pågang, LA7JBA og LA3RLA er godt i gang. Det planlegges innflytting når strømmen er ferdig.

Det er ennå lekkasje fra taket. Det ble diskutert røsting til våren, men det burde ikke være nødvendig.

Kjøkkeninnredning gjenstår, benk, komfyr og mikrobølgeovn anskaffes. Det innredes for testkjøring i den bakerste brakken.

Det er ikke meningen at noen skal bo i lokalene.

Det planlegges å sette opp den andre masten til våren for få tilgang på flere antenner. Vi mangler en roter for å kunne ta i bruk en beam i denne masten.

Kronerullingen er en suksess og mer enn 10 000,- kroner har kommet inn, men det trengs mer.

VHF-UHF ble diskutert, men det ble enighet om å ikke gå i gang med dette nå.

5 Neste møte
Neste møte blir om to uker og det planlegges å gjennomgå lovene ved LA8GE, Karl Georg/lovkomiteen og lysbilder fra Dayton Ham Fest, ved LA1UW, Bjørn.

LB9RE – Håvard
sekretær