2004-05-11-Gruppemøte

Det var møtt fram 14 medlemmer på dette møtet.
Ingar, LA4CKA, åpnet møtet ca kl 19:10.

1. Revejakt
Kveldens tema er revejakt, eller RPO, Radiopeileorientering, som det heter offisielt. LA4CKA og LA4IC hadde klargjort utstyret og LA4CKA hadde plassert ut revene før møtet. LA4CKA orienterte litt om utstyret og Håvard, LB9RE, orienterte litt om utstyrets virkemåte under peiling og grunnleggende peileteknikk.

2. forstyrrelser på QST-Trøndelag
Det har vært mange forstyrrelser under QST-Trøndelag sendingene på søndagene og nok er nok. Det var flere som ville gå i gang med peiling for å finne kilden og deretter kunne rapportere videre til PT. Det ble en engasjert diskusjon om dette og mange momenter og argumenter ble luftet rundt bordet.

Det viktig å opptre rolig i slike situasjoner og ikke gi fornærmeren inntrykk av at handlingene før til en reaksjon hos den fornærmede. Dette gir fornærmeren liten «gevinst» for handlingene og det vil kunne føre til at aktivitetene avtar eller blir borte etter hvert.

Dersom slike aktiviteter ikke forsvinner av seg selv etter en tid, har man ikke noe annet å gjøre enn å gå offensivt tilverks med en målrettet aktivitet og ved lovlige midler å bidra til å finne vedkommende slik at myndighetene kan treffe de nødvendige forføyninger.

3. Orienteringssaker
Noden som går fra Liaåsen LD7TH, videre til Bringen LD7TB og videre til Hommelfjell LD7HF operer på 432.700 MHz som er avsatt til ny repeater inn frekvens. Noden må derfor skifte frekvens innen året eller legges ned. Det er lite bruk av denne noden siden den ikke lengre går videre til østlandet og det er derfor mest aktuelt å legge den ned i løpet av sommeren. Dersom det ikke kommer inn mange protester mot dette, vil denne noden derfor bli tatt ned i løpet av sommeren. De andre nodene på Liaåsen vil fortsette som før. Kanskje det dukker opp noe på 9k6………….

Repeateren på Liaåsen LA8QR (RV56) er noe plaget av at også LA7RR på Bringen blir åpnet samtidig uten at det er trafikk for LA7RR, dvs en uønsket åpning av LA7RR i den hensikt å forstyrre trafikken på LA8QR. Det arbeides derfor for å flytte kanal på LA8QR til RV57 (R4+). Dette planlegges iverksatt så snart krystallene kommer og vil bli annonsert på forhånd.

Dermed kunne vi gå ut i det fine været og revejakten kunne begynne. Ingar, LA4CKA hadde ikke gjort det lett, men det var flere rever ute den kvelden……….. Mer om dette på hjemmesidene.

LB9RE – Håvard
sekretær