2004-02-24-Gruppemøte

Det var møtt fram 11 medlemmer på dette møtet.
Tor, LA3WAA, åpnet møtet kl 19:15.

1. Ny HF stasjon
LA3WAA har bestilt ny HF stasjon, FT 920. Den kommer om 2-3 uker. Den gamle TS-940 blir lagt ut for salg på Follo-sidene (LA3F).

2. Salg av komponenter fra Bjørn, LA1UW
Bjørn hadde noe overskuddsmateriell som han ønsket solgt og det mest gikk unna til fordelaktige priser.

3. NRRL
Det ble en ny diskusjon om NRRL og kandidater til nytt styre.

Vi har sende inn søknad om kr 66 000,- til utstyr i forbindelse med forbedring av vårt nød samband. Søknaden ble anbefalt av NRRL og oversendt Justisdepartementet.

Kursstøtte, søknad om støtte er sendt for de siste 2 år, og hva er resultatet?

Vi har betalt for både det svenske og danske amatørtidsskriftet i 2003, men har bare fått det svenske.

Antennesaken til LA9QFA er behandlet av HQ, men er ikke nevnt i møtereferatet.

4. ARRL test i helga, skal vi delta?
Det var ikke stor interesse for dette nå.

5. Brakker og antenner
Oppsett av nye brakker (2 stk.) krever godkjenning fra Avholdslaget som er grunneier. Vi skriver en søknad med grunnflate ca. 40 m2 og 2.6 m høyde. VHF/UHF masten må taes ned før brakkene kan settes på plass. Ny plassering av masten evalueres.

6. Web sidene
Linker til tester bør etableres. Listen og beskrivelsen av eget utstyr bør reduseres siden den kan virke som en innbruddsliste.

7. Nodenettet
Pakkeradio via internett er et alternativ til etablering på Snøhetta og spesielt dersom vi ikke får tilgang på Gråkallen.

8. Oppførsel på repeaterne
«BREAK» betyr kort melding og ikke at man tar over QSOen. Det oppfordres til bruk av flere repeatere utenom R3 for lengre samtaler. R1, RU3, R4 (Bringen), RU10, R2, R7+ mfl. er lite brukt og mye trafikk kan flyttes til disse.

LB9RE – Håvard
sekretær