2003-01-28-Generalforsamling

Generalforsamling i Trondheimsgruppen av NRRL
Lialøkken Grendehus tirsdag 28/01-2003

Dagsorden:

  • 1. Godkjenning av fullmakter
  • 2. Valg av ordstyrer
  • 3. Årsberetning og regnskap
  • 4. Kontingent 2003
  • 5. Valg

1. Godkjenning av fullmakter
Fullmaktene ble godkjent av styret. Det forelå 28 fullmakter. Det var 38 stemmeberettigede til stede ved starten på møtet. En forlot møtet før valget, men la igjen fullmakt

aeresmedlem003
LA8CD Johan Brobakk

2. Valg av ordstyrer:
LA9PX ble valgt som ordstyrer og LC4FCT til referent Disse ble også brukt som tellekorps.

Det ble delt ut Æresmedlemskap til LA8CD av LA3WAA

3. Årsberetning og regnskap
Årsberetningen ble lest opp av ordstyrer. Det kom fram enkelte skrivefeil som vil bli rettet. Det ble en del diskusjoner i forbindelse med et avsnitt nr 8 i årsberetningen. Styret trakk seg tilbake og valgte å omformulere avsnittet.
Det ble deretter stemt skriftlig over det nye forslaget og Årsberetningen ble godkjent. 47 stemte for og 19 stemte imot det nye avsnittet. Det nye avsnittet vil lyde slik:

” I april inviterte styret leder i repeaterkomiteen, LA1UI, for å drøfte komiteens framtid. LB9RE overtok som ny leder, noe LA1UI gav sin velsignelse til. Styret gav avtroppende formann ros for det arbeidet som han hadde utført i komiteen gjennom en årrekke. LA1UI ville selv underrette komiteen om sin avgang. Styret uttrykte sin stor skuffelse da han valgte å trekke seg helt ut av komiteen.”

Rapport LA2T – BBS
Ingen kommentar, Godkjent.

Årsrapport fra stasjonskomiteen
Ingen kommentar. Godkjent

Rapport fra HF komiteen 2002
Ingen kommentar. Godkjent

Rapport fra QSL-manager
Ingen kommentar. Godkjent

Årsmelding fra sambandskomiteen 2002
Ingen kommentar. Godkjent. Applaus for LA9MB

Rapport fra kursaktivitetene i 2002
Ingen kommentar. Godkjent.

Repeater komiteen – Komitérapport for 2002
Spørsmål ang LA8QR/HIST om den er ute av drift. Svaret er at den vil bli tatt ned. Ellers ingen kommentar. Godkjent

Rapport fra LA2Ts hjemmeside.
Ingen kommentar. Godkjent. Applaus for LA4YW og LC2NCT

Rapport fra QSP – Trøndelag
Ingen kommentar. Godkjent. Applaus for LA4YW

Årsmelding fra museumskomiteen 2002
Det ble stilt spørsmål om hva som vil skje med gjenstandene og komiteen. Det vil bli ny komitee. En del av de nye medlemmene har vist interesse for det.
Ellers ingen kommentar. Godkjent.

Regnskap:
Ingen kommentarer. Godkjent

Budsjett:
Kan bli økte utgifter i forbindelse med høye strømpriser. Ellers ingen kommentar. Godkjent.

4. Kontingent 2003
Kontingenten beholdes som før.

5.Valg

A. Leder
Det var en kandidat til ledervervet, LA3WAA. Det ble enighet om at de skulle stemmes skriftlig. 46 stemte for og 14 blankt. En stemme ble forkastet. LA3WAA ble valgt for 1 år.
Applaus for leder LA3WAA

B. Sekretær.
En kandidat til vervet, LB9RE. Ingen innvendinger mot kandidaten. Enstemmig valgt. LB9Re ble valgt for 2 år.

C. Styremedlemmer
På valg:
LA4CKA Ingar Horringmo 2 år
LA6BKA Knut-Terje Korsnes 2 år
LC7XAT Kai Rune Berg 2 år

Styremedlemmene på valg ble enstemmig valgt.

D. Varamedlemmer
På valg:
LA-M Raynold Halvorsen 1 år
LC3ZCT Arne Kolbjørn Grøtnes 1 år

Varamedlemmene på valg ble enstemmig valgt.

E. Revisor
På valg:
LA1NC Knut Aasen 1år
LA9MB Egil Steen 1 år

Revisorene på valg ble enstemmig valgt.

F. Valgkomité
Forslag:
LA4YW Liv Johansen 1 år
LC2TCT Odd Skaset 1 år
LA4IC Wilhelm Dahl 1 år

Forslaget ble godtatt og valgkomiteen ble enstemmig valgt.

Trondheim 2/2 2003
Tone Engen, LC4FCT (referent)