2002-11-26-Gruppemøte

LA4YW åpnet møtet kl 19.15, etter at de 16 fremmøtte hadde forsynt seg med kake og kaffe.

Det ble minnet om at det var julemøte med rømmegrøt og spekemat den 10.desember, og at det var skutt ut til kl 20,00 pga eksamen som skal foregå samme dag. Ellers var det ingen som hadde noe bestemt å ta opp før vi gikk over til posten.

LA8CD, Johan var på pletten for å snakke litt om jording, noe som både er nyttig, interessant og nødvendig for oss radioamatører. Han gikk gjennom alt fra lengde og dimensjoner på jordingsledninger, jordnett og radialer, til egne erfaringer med jording av diverse antenner.

Han nevnte og litt om jordingsanlegget på LA2T og hvordan det fungerer.

Det var også plass for spørsmål og kommentarer, og de var det mange av.

Møtet ble avsluttet kl. 21.20

LA4YW – Liv
sekretær