2002-11-12-Gruppemøte

LA3WAA åpnet møtet kl 19.15, etter at de 15 fremmøtte hadde forsynt seg med kake og kaffe.

LA8CD skulle hatt hovedposten på møtet, men hadde måttet avlyse det hele pga formsvikt, men posten ble utsatt til neste møte i stedet.

LA3WAA tok istedet opp noen saker som var kommet på de siste dagene.

Echolinnk:

Tor hadde fått to brev i forbindelse med LC2TCT’s eksperimenter med Echolink på 145.250 via Internet, et fra LA9QV som hadde hadde hatt problemer med innslag og var i tvil om det vi holdt på med på 145.250 var lovlig.

Det andre brevet var fra LA7FW som tydligvis hadde hørt om problemene med innslag, og foreslo at NRRL eller P&T måtte bestemme en frekvens for dette formålet da 145.250 MHz var uegnet.

Det ble endel diskusjon på dette. Tor hadde for sikkerhets skyld vært i kontakt med P&T for å få bekrefte lovligheten av å kunne koble amatørradioutstyr til telefon eller Internet.

Når det gjaldt innslag, så hadde LC2TCT fått tak i en ny radio som forhåpentligvis ville være bedre enn det handapparatet han hadde brukt, men det ble henstilt til alle om å vise litt overbærenhet i starten, og la LC2TCT få litt frie hender med å eksperimentere seg fram til et bedre resultat med Echolinken.

Styret i Trondheimsgruppen ser med svært positive øyne på alt nytt som kan styrke interessen innenfor hobbien, og spesielt med Echolink som faktisk knytter Internet til amatørradiohobbien på en positiv måte på radioamatørenes premisser.

Det kan også bli et godt verktøy i framtidige sambandsoppdrag.

Det vil ellers bli lagt inn en liten info på LA2Ts hjemmeside om Echolink hvor lovligheten vil bli presisert. Echolink vil i framtiden bli kjørt på R3 under våre QST-sendinger med tanke på nordmenn i utlandet, og sist søndag da det ble forsøkt uten forvarsel, var det litt forvirring hos enkelte da W6- og VE-stasjoner sjekket inn. Pga forsinkelser under sendingene via Echolink, vil QST-operatørenen i framtiden bli bedt om å ta en egen innsjekk for utlendinger etter alle norske 1 til 0-stasjoner er sjekket inn, og de vil da kunne bruke ekstra lange pauser mellom skifte av sending og mottak som krevs for Echolink.

LA9MB kunne fortelle at det så langt var påmeldt 26 stk til lisensprøven den 10. desember, og alle våre kursdeltakere var påmeldt.

Møtet ble avsluttet kl. 21.20

LA4YW – Liv
sekretær