2001-05-08-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19,10. Det var i alt møtt fram 16 personer.

Postavstemming: LA3WAA orienterte om ståa så langt når det gjaldt interessen blant øvrige grupper i Midt-Norge. Kun Fosengruppen og Namdalsgruppen var med oss så langt, og tiden begynte å bli knapp. Komiteen som ble nedsatt på forrige gruppemøte (LA3WAA, LA1UI, LA8GE, LA9MB) hadde hastverk med å forfatte et forslag da fristen var satt til 20. mai.

Medlemsinfo via Internet: Styret ønsker å sende ut medlemsinfo til de av våre medlemmer som har e-post adresse. Det vil bli en kort info om hva som har skjedd, og litt om møteaktivitet og arrangementer framover. Forslaget ble godt mottatt hos de fleste, – spesielt blant de som kanskje ikke ellers er så aktive i gruppen, og som trenger å minnes litt på om ting som skal skje. Faren med tiltaket er at man forskjellsbehandler de med og uten Internet-tilkobling, men ettersom vi vanskelig kan gi medlemmer uten internet det samme tilbudet uten at det nødvendigvis vil koste oss ganske mye i porto etc, så håper vi at de som ikke har internet vil bære over med oss i dette. Flere og flere får jo tilgang til internet i dag, og det koster ikke gruppen noe å drive info på denne måten.

Satellittantenner: LA3WAA fortalte at satellittantennene nå var i orden igjen etter en dugnad fra styret kvelden i forveien.

Grillaften/auksjon: LA3WAA orienterte om Grillaften/auksjon på siste gruppemøtet før ferien, den 22. mai. Det vil bli plassert ut hagemøbler med tanke på dette allerede neste tirsdag. LA4CKA har påtatt seg ansvaret for grillingen, og det vil da bli servert grillet kjøtt, pølser, bakte poteter og fløtegratinerte poteter med diverse tilbehør. Maten er gratis, men drikke som brus/lettøl vil koste kr. 15,- per flaske.

Kaffepause: 19,40 – 20,10.

RPO v/LA1NC Knut Aasen: Knut hadde gått gjennom en mengde gamle AR og OZ blader, og kunne ut ifra dette presentere en fin historikk om RPOs utvikling i Norge og Skandinavia for øvrig. Det første RPO-løpet går tilbake til Danmark i 1931, og da var utstyret så stort og tungt at det kun var mulig med RPO med bil. I 1952 kom også RPO til Trondheim, mens Kristiansand allerede hadde holdt på noen år. Da var peileutstyret blitt så lite at «det kunne holdes med en hånd» som det het. Aktiviteten var ganske god fram til 1957 hvor det var slutt på aktiviteten her i distriktet. Tidligere ble «revene» virkelig godt gjemt, f.eks i en barnevogn, ei håndveske, en vedstabel, på en sykkel i bevegelse etc. I starten var det kun en rev som gjerne var gjemt langt borte, så det ble langt å gå. I dag er det 5 rever innenfor et begrenset område.

Første rev sender sin id som MOE, nr. 2 sender MOI, neste MOS osv opp til nr. 5 som sender MO5, slik at hver enkelt rev kan identifiseres etter antall prikker i siste «bokstaven» i id’en. Hver rev sender i 1 minutt hver. I den tidligste tiden gikk alt på 160 meter, men 80 meter tok snart over. I dag går det også RPO-løp på 2 meter, og der kreves det mer av deltagerne da de ofte plages av reflekser etc under peiling. Knut gikk også gjennom den prinsipielle oppbyggingen av mottakerne eller peileapparatene som brukes i RPO, og prinsippet er det samme i dag som før. Etter orienteringen ble det tid for å teste RPO-utstyret i praksis ute mot to rever som var plassert ut rundt gruppelokalet på lialøkken.

Knut donerte ellers et sett innbundne AR-blader fra 1948 – 1957 til gruppen, samt et sett innbundne OZ-blader fra 1952 – 1957.

Møtet ble avsluttet kl. 21,05.

LA4YW – Liv
Sekretær