2001-04-24-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19,05., Det var i alt møtt fram 16 personer.

Tur til Sverige: LA3WAA Tor, godt supplert av LA3ZV Jan, orienterte om turen til Sverige, og Tor bad om en foreløpig påmelding av de tilstedeværende. 10 personer meldte sin interesse, – noen av dem også med XYL.

Repeater R4: Det hadde vært noe problemer med vår nye lokal-repeater, R4 som står på Autronicabygget. LA1UI Ottar orienterte om at de jobbet med saken, uten at de helt visste hva som var feil der og da. Men det ville bli rettet omgående.

Aktivitetskveld R6: LA3WAA Tor orienterte litt om Aktivitetskveldene på repeater R6, som har hatt en heller liten oppslutning så langt. Det ble diskutert hva som evt. kunne være årsak til den lave interessen, og det kom fram en del synspunkter uten at noen hadde noen god løsning på problemet. Det ble nevnt at repeaterkomiteens medlemmer burde engasjere seg mer i denne aktiviteten, på lik linje med styret. Flere mente dog at tiltaket var for lite kjent ennå, og at mange ikke har fått lagt inn noen rutine med å lytte på R6 på torsdager ennå. Uansett vil vi fortsette å kjøre disse aktivitetskveldene framover til ferien i slutten av mai, så får vi evaluere tiltaket. Mulig må vi forsøke å finne en annen dag for aktivitetskvelden.

LA1UI Ottar sa seg villig til å være ordstyrer på førstkommende torsdag,- den 26. april kl. 20.00 NT.

Kaffepause: 19,45 – 20,10.

Kveldens tema, poststemmer i NRRL: HQs forslag til postavstemming under framtidige generalforsamlinger i NRRL ble grundig diskutert, og det rådet stor enighet om at det forelagt forslaget til årets generalforsamling var for dårlig i sin nåværende ordlyd. Alle var enige om at postavstemming var positivt, men da som et supplement til dagens ordning, og ikke i stedet for slik forslaget er formulert i dag. Det ble foreslått å lage et eget forslag, evt med hjelp fra de øvrige gruppene i Midt-Norge, eller å foreslå å utsette forslaget et år slik at man kunne få tilstrekkelig tid til å komme med et forbedret forslag.

Konklusjon: LA3WAA skulle ringe rundt til de øvrige gruppene i Midt-Norge og foreta en høringsrunde med tanke på innspill. Det ble satt ned en hurtigarbeidende komite bestående av LA3WAA, LA1UI, LA8GE og LA9MB som fikk i oppdrag å komme med et forslag i god tid før fristens utløp 20. mai, slik at de øvrige gruppene som var interessert i å skrive under på forslaget kunne bli med på det.

Eventuelt: LA3WAA tok opp et generelt problem for stasjonsjefen, LA4IC, som hadde problemer med å skaffe folk til diverse dugnadsarbeid på LA2T. Det var planer om å få satt opp den nye masta, fikse satellittutstyret, og rydde området rundt gruppelokalet. Pga 1. mai som falt på tirsdag, ble dugnad satt til torsdag 3. mai, og LA8CD fikk i oppdrag å hjelpe LA4IC å kalle inn nok folk.

Møtet ble avsluttet kl. 21,05.

LA4YW – Liv
Sekretær