2001-03-13-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19,10., Det var i alt møtt fram 17 personer.

Diskusjonsmøte:

LA3WAA informerte om at vår forsikringsavtale ikke dekket verken vann eller tyveri på Lialøkken. Forsikringsselskapet var på befaring på Lialøkken mandag 12. mars, og påviste en del endringer vi måtte gjøre for å kunne få omgjort vår forsikringspremie til også å gjelde tyveri. Bl.a er ikke alarmen godkjent slik den er i dag, og ytterdøren må endres så den ikke kan hengsles av på utsiden. Men vi har fått en ny avtale som innbefatter en sum på inntil 230.000, og en deadline for når alle vilkår må være oppfylt. (Heller ikke Liaåsen og Bringen var nevnt i forsikrings-avtalen, – det må vi få med.)

LA9QFA hadde innhentet tilbud fra Securitas på en pakkeløsning til godkjent alarm på Lialøkken, men dersom vi legger inn telefonlinje til lokalet, vil vi kunne bruke det alarmutstyret vi allerede har, og selve telefonlinjen med abonnement fra Telenor ville absolutt falle rimligst. Kravet for å få et slikt fritidsabonnement var at styret oppnevnte en person som kunne være ansvarlig for denne telefonlinjen.

LA3WAA sendte rundt et brev vi hadde fått fra LA7IJA i firmaet Laagen Desibel, som hadde tilbud på en rekke amatørradioutstyr. Brevet kom via LA2Ts hjemmeside.

Vi hadde også fått brev fra LA2UIA som kunne fortelle at han hadde laget en link fra Trønderavisas hjemmeside og til LA2Ts hjemmeside, samt til info om Midt-Norsk-Svensk ham-meeting i juni.

Foruten nye møbler som er kommet på plass i våre lokaler, har vi også anskaffet hagemøbler med tanke på fremtidige sammenkomster utendørs, bl.a grilling som vi skal ha siste møtet i mai. Det består av 15 stoler, to bord og en parasoll. Styret luftet ideen om å oppgradere uteområdet med noe busker eller grønt, og det ble besluttet å ta dette som en dugnad når styret hadde fått tak i noe å plante.

Det ble også besluttet å lage en grill. LC7XAT hadde et oljefat vi kunne benytte, og LA4CKA hadde muligens stativ til parafinfat som vi kunne sette dette på.

Det ble etterlyst en ljå til å slå grass rundt lokalet med, og LA9TK hadde ljå til formålet.

Det har vært ønske om en total oversikt over hva vi har av bøker og blad på LA2T. Mye er pakket bort, mye er dobbelt opp, og noe er borte. Dette er ikke en enmannsjobb, og LA8GE sa seg villig til å bistå bibliotekaren, LB6CE, med å gå gjennom alt av blader og bøker for å sette alt i system og notere hva vi har og hva vi mangler.

De fikk frie hender til å sortere bort alt som ikke er noe å samle på.

Noen ønsket også en index på hva hvert blad inneholder, men dette vil vi komme tilbake til i såfall.

Siste møtet før ferien, den 22. mai, vil vi foruten grillaften også ha en auksjon. Hensikten er først og fremst å samle medlemmene om noe som er artig, og det ble oppfordret til å samle ting til gruppen som kan auksjoneres bort. LA8GE foreslo å ta kontakt med elektriske firmaer med tanke på å få ting som var «vraket» til resirkulering, og LA5HIA skulle ta med noe «vrak» fra Autronicas resirkulerings-container.

Kl. 19,50 var det en halv times kaffepause.

Etter pausen ble LA1UIs forslag om en aktivitetskveld på repeaterkanal R6 tatt opp. Et par lignende «nett» hadde tidligere vært populære, bl.a «Trønderringen» på 80 meter, og «Pakkenettet» på 2 meter. Det ble poengtert at styring her var viktig for at ikke ting skulle flyte ut, og at ordstyreren hadde et emne eller to for å komme i gang. Flere emner ble foreslått.

Som leder i gruppen, ble LA3WAA utvalgt som ordstyrer på første aktivitetskveld torsdag den 22. mars mellom kl. 20,00 – 21,00 NT. Tor vil da informere mer om kjøreplanen framover, og vi vil også forsøke å få med ordstyrere fra andre grupper på kjøreplanen.

Det ble diskutert flittig utover, bla. a. om antenner og oppsett av antenner. LA8GE oppfordret alle til å benytte seg av NRRLs antennekomite ved problemer med oppsett av mast/antenner. Komiteen har kontakt med egen advokat som er radioamatør, og komiteen er ikke overarbeidet!

LA9QFA nevnte bl.a at han i sin tid hadde tatt kopi av den antenne-permen som forsvant for noen år siden. Denne permen kunne med fordel kopieres og oppdateres til benyttelse av gruppens medlemmer som trenger tips og råd i forbindelse med oppsett av antenne.

Styret ble oppfordret til å ta kontakt med bygningsrådet i kommunen både for å gi og få informasjon, og å bli litt mer fortrolig med den/de som tar seg av disse antennesakene i kommunen.

Det ble også drøftet en del om hvor viktig det var å gå fram på en riktig demokratisk måte med å søke om å få sette opp antenner, fremfor å «ta seg til rette». Det kom fram mange groteske eksempler på hvor skadelig det er for vår hobby at noen velger å gjøre ting «på sin egen måte». Det ble også påpekt viktigheten av å ha en lovlig oppsatt antenne dersom et uhell skulle skje…

Møtet ble avsluttet kl. 21,05.

LA4YW – Liv
Sekretær