02-12-2020 styremøte

2020-12-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Sanimir, LB6VI, har arbeidet med ny logo, men er ikke ferdig ennå.

Verkstedet er ryddet av Jan og ny ordning av verktøyet pågår, men er snart ferdig.

Loftet er ryddet og innredet for bruk av instrumenter.

Det er gitt beskjed til 180.no om at kontaktinfo oppdateres. Dette er ennå ikke utført av 180.no.

Det er kjørt FT8 på 2m og flere deltok. Dette blir gjentatt en senere anledning.

Forslag om remote-stasjon på Liaåsen. Dette vurderes over vinteren.

Salgshylla revitaliseres ved å legge ut varene i andre salgskanaler. Aksjon, Stein-Olav, Stian.

Julemøtet ble diskutert. Vi prøver å avholde møtet med påmelding. E-post sendes til medlemmene. Det bør være minimum 10 påmeldte med et maks antall på 20 påmeldte. Arrangement som vanlig. Ingar vil bli forespurt.

2020-12-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

Forsikring fra Fremtind, kr 7192,- er mottatt.

2020-12-03 Komiteene
Stasjonskomite
: Leder: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH

Stasjon A: Trenger en bedre antenne for 80m. OLED panel i FTDX-5000 vurderes byttet. Vedlikehold av beam planlegges på våren.

Stasjon B: Expert PA er under reparasjon. Vurderer bedre antenner for 40 og 80m til våren.

Stasjon C: ICOM 7300 er koblet til RaspberryPI for fjernstyring. Programmet for fjernstyring er ferdig og ble presentert på gruppemøtet 27. oktober. Skifte av antenne til noe bedre vurderes. Det er noe HF støy her hvor kilden ikke er funnet, spesielt på 10m, jakten fortsetter…

Det er laget standard oppsett for radio stasjon A og B som et tillegg til stasjonsreglementet.

Teknisk: Leder: Stein-Olav, LA9QV, Marius, LB9DG, Jan, LA7VV.

Oppkobling av 48V på Gråkallen pågår. Spenningsovervåkning for 48 volt er under arbeid.

Mer arbeid kreves på Gråkallen for installasjon av internettutstyr. Nye ethernet kabler er montert i masten.

APRS utstyret på Bringen fungerer ikke og byttes neste år.

Koordinater for LA7RR(Gråkallen) blir nå sendt ut fra LD7TG og kommer opp på APRS kartet.

APRS tillatelser for LD7TS, Støren og LD7TT, Tyholt er godkjente og disse vil bytte kallesignal.

Samband: Leder: Karl, LA9KOA, Tor, LA3WAA, Bjørn, LA1UW

Det jobbes videre med samarbeid med lokale aktører som FORF, fylke, kommuner og politi.

Hus: Leder: Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA, Jan, LA7VV.

Fjernstyringen av VP i stuen er ferdig med ny Ap for mobil. Det blir etterhvert automatisk nattsenking av temperaturen.

Status for strømforbruket er 6209 kWh siden 17. mars.

Test: Leder: Sanimir, LB6VI, Stian, LB5SH

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Kandidater vil bli spurt direkte. Det er mange artige tester utover høsten for nybegynnere og andre.

Vi har i det siste kjørt telefonitesten (LB5SH, LB6VI), LZ-DX (LB5SH, LA3WAA) og CQWW CW (LA3WAA, LA7VV).

Gruppen ligger nå på en 4.plass i NRRLCup.

2020-12-04 Eventuelt

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Jan, LA7VV, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Karl, LA9KOA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 6. januar 2021 kl. 19:00