Vårjevndøgn 20. mars 2020

Sola har nå stått opp på Nordpolen og vil skinne hele døgnet fram til høstjevndøgn. Samtidig har solen gått ned på Sydpolen og vil ikke komme over horisonten igjen før ved høstjevndøgn.

På litt hyggeligere breddegrader har alle på jorden like lange dager hvor solen er oppe og dag og natt er like lange hvis vi da ser bort fra tussmørket som er lengre hos oss enn lengre sør. Snart er det påske og etterpå kommer en kort vår før sommeren og det har vel alle sett fram til.

Noen ganger kan det oppstå lange radioforbindelser på denne tiden (også rundt høstjevndøgn). Lykke til!