Tur til Ruten og LA8TR

p_0012_IMG07:00 Start hjemmefra
08:30 Kom til Søylia, ingen oppmøtte.
Kontakt med LA4UKA på hytta via LA8TR.
08:50 Start fra Søylia. Det var god vær, litt kjølig, men sol og gode turforhold.

Det ble bruk for gummistøvler opp til brua som vanlig og det var lurt, 2-3 uker uten nevneverdig regn tørker ikke ut disse myrene. Gikk stien til toppen.

p_0013_IMG11:15 Oppe på toppen. Normal status angående bua. Den hadde tålt vinteren godt uten skader. Noe mer rust på bardunene nå enn i fjor. Kontakt med LA9WBA, LA3TMA, LA3XMA, LA3WMA, LA8GE, LA4UKA, LA9JK mfl.
11:30 LA8TR hadde RX2 og TX2 innkoblet, resatte til RX1 og TX1.
12:15 LA3TMA, tester RX1 frekvensen, 145.138 til 145.153 MHz høreområde. Nesten det samme for RX2.
p_0009_IMG12:30 Justering av filter/notch med målesender DJ-195, 0.5Watt og diodebro med millivoltmeter, Caltek CM3604.

Nr 1 RX, 145.750 11.7 mV før, 3.8 mV etter justering
Nr 2 RX, 145.750 9.2 mV før, 4.2 mV etter justering
Nr 2 RX, 145.750 12.2 mV før, 2.7 mV etter justering
Nr 2 TX, 145.150 6.8 mV før, 1.8 mV etter justering
Nr 2 TX, 145.150 16.7 mV før, 2.1 mV etter justering
Nr 2 TX, 145.150 11.6 mV før, 2.0 mV etter justering

p_0010_IMGAntenne SWR, Diamond, SX 400:
RX: Kathrein dipol, 1:1.08, 145.150 MHz
TX; Kathrein monopol, 1:1.01, 145.750 MHz

Strømforbruk:
14.06.2003 6043.3 kWh, installasjon av måler
17.08.2003 6159.4 kWh
03.02.2004 6528.0 kWh, avlest av NetCom
24.08.2004 6842.9 kWh, noden tas ned
01.08.2005 7083.7 kWh
p_0011_IMG13:00 Åpnet RX1 og RX2, RX1 hadde løst lokk, og løse skruer….?

RX1, LO 134.4485 MHz, HC-F1000 frekvensteller, justerte LO til 134.4500 MHz, det oppstod selvsving, svært tidkrevende å finne tilbake til stabilt punkt for LO, må ligge ca. 0.5 kHz under riktig frekvens for å være stabil.

p_0014_IMGFeil trimmepunkt angitt i manualen. Det samme gjentok seg i RX2.

Justerte filtre for inngangsfrekvens i begge mottakere for best følsomhet. Fikk god hjelp av LA3TMA, LA3XMA og LA9JK under trimmingen.

15:10 Justerte squelch for større følsomhet. Lukket boksene, resatte noen ganger, av/på med alle plugger, sjekket etc.
16:00 Ryddet ferdig, på tide å dra ned. Det ble en flott tur ned i god vær med god sikt på veien ned.

p_0008_IMGGikk stien på nedtur også.

18:30 Nede ved bilen
20:00 Hjemme igjen.

73 de LB9RE, Håvard

Datert: 1.8.2005