QST-TRD over R4 på Gråkallen

Neste QST-sending over R4

GraakallenVår repeater R4 på Gråkallen deler QTH med APRS-noden der, og har hatt problemer med dårlig følsomhet inn på repeateren når APRS-senderen går. Det er nå ordnet ved at R4 har prioritet, og Gråkallen APRS sender ikke når repeateren er i gang.
Neste helg (22/11-15) vil QST-Trøndelag bli sendt over R4 som en prøveløsning, med retransmisjon til R6.
Vi ønsker å få rapport om dekningen fra så mange som mulig, for å finne ut om dette er en brukbar løsning i framtida.

Stein Olav Lund
LA9QV