Nytt styre for 2013 konstituert

la9tk-lb1kfMandag 11. mars ble det nye styret for 2013 konstituert, og det nye styret benyttet anledningen til å takke de som troppet av etter sin innsats for gruppen i 2012.

Spesielt må nevnes avtroppende kasserer, LA9TK Sverre Båtnes som nå har gått av etter nesten sammenhengende 20 år i tjenesten. Sverre har i alle år skjøttet sitt arbeid som kasserer la1uw-la1zlapå en meget perfeksjonistisk og tilfredstillende måte, og det er ikke mange møter eller drop-in han ikke har vært tilstede på.
Han stilte alltid opp når det trengtes en håndsrekning, og bidro ofte med praktiske gjøremål som de fleste aldri tenker over er nødvendige, slik som f.eks å varme opp lokalene før medlemmene samles, sette på kaffevann, etc.
Styret vil derfor takke Sverre spesielt for alle de la9tk-lb9reårene han har bidradd med sitt arbeid og sin omtanke for gruppen!

Det nye styret for 2013 består stort sett av «gamle travere» foruten to, – LB1KF Helene som overtok kasserer-kofferten etter LA9TK Sverre, og LA1ZLA Jon som overtok sekretærjobben etter LA1UW Bjørn.

Da sier vi tvi tvi og ønsker det nye styret lykke til med arbeidet i 2013!

 11.03.2013