Nytt fra WRC-15

60 meter blir nytt bånd for alle radioamatører

WRC2015Her ser vi litt av den norske delegasjonen; Ole, LA2RR, sammen med de to ivrigste representantene fra Nkom.  

Etter 3 uker på WRC-15 kan vi konstatere at det ble et nytt verdensomspennende bånd for radioamatørene i frekvensområdet 5 351,5 til 5 366,5 kHz på sekundær basis, men med en begrensning i utstrålt effekt. Vi er svært glad for at ikke noen av landene som var imot har reservert seg i fotnoter slik de ofte gjør (selv om det måtte en effektbegrensning til for å unngå dette). Vedtakene fra denne «World Radiocammunication Conference» vil ikke tre i kraft før 1. januar 2017, så vi har enda noe tid på oss her i Norge til å diskutere med Nkom om vi likevel kan få beholde det båndet vi har i dag, men da med mindre beskyttelse mot interferens og strengere krav til ikke å forstyrre andre i henhold til «non-interference»-paragrafen i radioreglementet (Art. 4.4). Alt tyder på at Nkom ser positivt på en slik ordning og de vil sannsynlivis også beholde vår nåværende effektgrense. Så får vi i tillegg en diskusjon innen IARU for å sette opp en fornuftig båndplan for dette lille båndet. Mye tyder på at også England vil beholde de kanalene rundt 5,3 MHz som de har i dag.

Det ser ellers ut til at WRC-15 vil vedta et nytt agendapunkt for WRC-19 for å gi oss et radioamatørbånd i området 50 – 54 MHz i Region 1 (de andre to regionene har alt en slik allokering, mens en del land i Region 1 har dette bare på «non-interference» basis).

Utdrag fra artikkel skrevet av Ole, LA2RR, på NRRLs hjemmeside

Håvard, LB9RE