2005-04-12-Nytt fra HQ + DA-utvalget

+ Skjørtdipole for 2m

017
LA9PX Arthur.

Det var et tett program på møtet som startet med info fra styret. LA9PX orienterte om hva de hadde jobbet med siden sist, bl.a neste medlemsmøte som vil bli avholdt på Byåsen Videregående Skole, men hva som var på programmet ville han ikke ut med, det skulle være en hemmelighet. Styret har også innkalt til et fellesmøte for alle grupper i trøndelag som vil gå av stabelen den 27.april.

Styret hadde også laget et innmeldingsskjema som alle medlemmer oppfordres til å fylle ut og sende inn. Dermed vil styret få en god oversikt over sin medlemsmasse.

Etter kaffepausen tok LA1UW ordet og orienterte litt om siste nytt fra NRRL. Mest oppsikt vakte vel infoen om at samferdselsdepartementet har vedtatt at det fra 2006 vil koste 2000 kr å gå opp til amatørradiolisens. Dette er langt over andre lisenspliktige kommunikasjonsformer, og det ble spekulert i hvorfor. Noen mente det kunne ha sammenheng med at vi disponerer store mengder frekvenser gratis, mens kommersielle foretak må betale blodpriser for de frekvenser de legger beslag på.

018
LA8GE – Karl Georg tegner og forteller.

LA1UW orienterte videre om DA-utvalgets arbeid. Det vil bli store forandringer i NRRLs oppbygging og virke. Det foreslåes å bytte ut AU og forretningsfører med en generalsekretær med utvidet mandat i forhold til det en forretningsfører har idag. Videre å kutte ned til 3 HQ-møter per år og muligens utgi AR annenhver måned for å spare penger. En generalsekretær er ikke like billig som en forretningsfører, men det finnes måter å spare penger på. Men dette står det alt å lese om på NRRL sin webside.

Sist på programmet var LA8GE som viste oss hvordan man kunne lage en enkel skjørtdipole for 2m traskesnakker. Ideen var hentet fra LA1IC sin artikkel i AR nr.6-99, og testet ut i praksis med meget gode resultater ved fotturer i marka.

Foto: LB9RE