ybegynnerkveld

Nybegynnerkveld

Torsdag den 6. juni 2019 ble det avholdt nybegynnerkveld på Lialøkken, og i alt seks personer trosset varmegradene og prioriterte radiobølger fremfor solstråler. Kvelden hadde oppstart klokken 19:00, og da klokka slo så kom et tordenvær overraskende på oss. Det seilte heldigvis raskt forbi, og kvelden kunne fortsette som planlagt.

Vi startet i det små med å se på stasjon B. Vi studerte SDR-radioen, hvordan man velger bånd og frekvens, antennevelgeren og manuelltuning av PA-trinnet. Alle medlemmene bidro med den kunnskapen de hadde, og fikk til sammen nok innsikt til å lære mye om stasjonen på kort tid. Vi bevegde oss videre til stasjon A, og diskuterte likhetstrekk med stasjon B, oppsett og automatikk i PA-trinnet, samt fjernstyring og hvordan dette fungerer i praksis.

Videre så vi på loggeprogrammet N1MM+, spottlister, demonstrerte operatørlogging til intern konkurranse og contesting. Etterhvert ble det mulighet for å bruke stasjonene som man selv ønsket, og flere av deltakerene kjørte noen QSOer hver.

De siste deltakerene dro klokken 22:30, godt fornøyde og mange erfaringer rikere.

Håper kvelden var lærerik for deltakerne, og at stasjonene nå virker mindre skremmende. Kanskje vil vi se mer kniving i den pågående internkonkurransen?

Stian LB5SH

ybegynnerkveld
F.v.: LB0NH Håvard, LB5RH Runar, LB6VI Sanimir og LA9JV Per.