Nå kan du sitte eller stå

Nye pulter på stasjonene…

Alle tre stasjonene er nå utstyrt med heise-senke-pulter, i tillegg til at det er gjort en opprydding i både kabler og oppsett. Pultene kan heises så høyt at det blir mulig å strekke på beina under contests, uten at dette går på bekostning av antall QSOer 🙂

Ta gjerne en prøvetur på det nye oppsettet, og kom med innspill på hvordan du liker det. Vi lytter gjerne til forslag som kan gjøre stasjonene mer effektive i bruk.

I tillegg er stasjon A utstyrt med et båndpassfilter fra Array Solutions. Dette er tilkoblet radioen og bytter til riktige filter helt automatisk. Dette er et fantastisk tilskudd til de som kjører contest fra Lialøkken!