Morsekurs 2016

Trondheimsgruppen vil arrangere morsekurs for sine medlemmer, med oppstart:

torsdag 4. februar, kl 19:00 på Lialøkken.

cw-kursKurset vil gå på torsdager utover vinteren.

Instruktør for kurset er Wilhelm, LA4IC. Ta kontakt med Wilhelm for mer informasjon om kurset; widahl@online.no.

Påmelding til: la2t@la2t.no, eller direkte til Wilhelm.

Vel møtt!

For Trondheimsgruppen
Håvard, LB9RE, sekretær