Litt om bruk av klubbstasjonen

LA2T har to fine radiostasjoner med tipp topp antenner til fri benyttelse for våre medlemmer. Det er gledelig å se at stasjonene er i bruk, og at flere kommer seg på lufta. Vi ønsker derfor å minne om at klubbens egen signatur, LA2T, skal benyttes for all trafikk fra gruppens utstyr. Det er helt iorden å utveksle rapporter med egen signatur f.eks ved kontakt med sjeldne land osv, men klubbens signatur LA2T skal benyttes når man kjører fra gruppelokalet.  

Gruppen har også fått tildelt et spesielt kallesignal LN2T for bruk i enkelte contester, og dette er et meget ettertraktet prefix som andre land ivrer for å få i loggen. Dersom du vil benytte denne signaturen fra gruppestasjonen, så husk at den kun kan brukes i følgende tester:

ARRL DX Contest
ARRL 160 meter contest
ARRL 10 meter contest
CQ WW Contests
CQ WW 160 meter contest
CQWW WPX contest
IARU HF Championship
IOTA contest
Russian DX contest
Scandinavian Activity Contest
WAE DX Contest

Spesialprefixet kan heller ikke benyttes av gruppestasjonen i “oppvarmingen” før en test – kun i selve testen!