Info fra Lederen

Sommeren er endelig her!

IMG_04181En lang og kald vår er forbi og det er tid for å se tilbake på hva gruppen har utført siden sist.

Vi kunne ikke delta i årets påskeøvelse i NRRL regi siden vi ikke hadde Pactor modem for HF. Det er bare å beklage, men disse modemene koster skjorta og finansiering vil bli søkt i årets tildeling av sambandsmidler fra NRRL.

Vi gjennomførte likevel vår egen sambandsøvelse og viste at vi kunne opprette samband på kort tid mellom portable/mobile utestasjoner og hovedstasjonen på Lialøkken. Det oppstod også noen tekniske problemer underveis, men disse ble stort sett løst på en god måte. Dette viser at gruppe sambands ressurser kan regnes med i framtidige situasjoner der samfunnet krever en innsats fra oss.

Vårens møteprogrammet ble fullført på en utmerket måte og en stor takk rettes til alle som har stilt opp for å gjennomføre møtene. Gruppens medlemmer vil så langt det er mulig også gjennomføre sommerens drop-in møter på tirsdagene og QST Trøndelag sendingene på søndagene.

Repeaterkomiteen har lagt et sommerprogram som gir interesserte anledning til å være med på toppturer. Ta kontakt med Stein-Olav, LA9QV for informasjon og påmelding. (Se oppslag på hjemmesiden 06/06, Repeaterkomiteen informerer!)

Gruppen har anskaffet en ny Optibeam HF antenne for hovedmasten. Den dekker 7 bånd, 40 til 10m, og er i denne stund under sammensetting og montering.

Dette vil gi gruppen det beste antenneutstyr som finnes for framtidig DX jakt og tester. Sammen med moderne radioer og QRO vil dette gi gruppens medlemmer de beste muligheter til en god radio opplevelse på LA2T.

Fortsatt God Sommer!

Håvard
LB9RE

 19.5.2012