2003-grill04

28 sultne sjeler stilte opp til tross for at det i år kostet kr. 50,- per kurvet