Innkalling til Generalforsamling 2012

p_generalforsamling_2009Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i
Trondheims gruppen av NRRL

Dato: Tirsdag 26. februar 2013, kl. 19:00
Sted: Lialøkken Grendehus.

Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
3. Styrets årsberetning og rapporter fra komiteer
4. Regnskap for 2012 med revisjonsberetning
5. Innkomne forslag til Generalforsamlingen
3 lovendringsforslag fra styret
6. Kontingent for 2013
7. Budsjett for 2013
8. Valg

Trondheim, 04. februar 2013

Kun innkalling sendes per post. Det henvises til gruppens hjemmeside for årsberetning, regnskap, budsjett, forslag, kontingent og valg.
Denne finnes på; http://la2t.nrrl.no/

Generalforsamling dokument for 2012