Fjernstyring av stasjon A og stasjon B på Lialøkken

På Lialøkken har gruppen en fin lokasjon med lite radiostøy fra byen og øvrig omland. Fjerne og nære stasjoner kommer inn med gode signaler og det er godt mulig nå ut til hele verden, men også til en lokal prat med kjente. I en tid hvor mange holder seg hjemme og de vanlige aktiviteter på Lialøkken er redusert til et minimum for å hindre spredning a Korona viruset, kan dette være en god mulighet til likevel å være radioaktiv.

I radiorommet er nå begge stasjoner A og B klargjort for fjernstyring til bruk for medlemmer etter avtale med Stasjonskomiteen.

Ute er disse stasjonene koblet opp til hver sin mast med gode antenner. På bildet vises begge antenner med B til venstre og A til høyre.

Antenne A har en roterbar Optibeam som går fra 40m opp til og med 10m. 160m har en inverted L med elevert jord med 2 elementer. 80m er også en inverted L med elevert jord med 2 elementer. I tillegg er det en Windom som går fra 160m opp til og med 10m.

Antenne B har en roterbar Optibeam som går fra 20m opp til og med 10m. Over denne finnes en 6m beam med 5 elementer. Det er også en 80m dipol og en 40m dipol.

I radiorommet finnes:
Stasjon A har en Yaesu FTDX 5000MP, Expert 1.5k-fa, rotorstyring, automatisk båndpassfilter og PC tilkoblet internett. skifting av antenner skjer automatisk via Expert PA.

Stasjon B har en Yaesu FT-950, Expert 1.0k-fa, rotorstyring, automatisk båndpassfilter og PC tilkoblet internett. Skifting av antenner skjer automatisk på PA for beam og 40m. For 80m og 6m skjer dette ennå manuelt og ønsket antenne må være innstilt på forhånd. Dette vil bli endret til full styring fra PA så snart været blir slik at dette kan gjennomføres.

Det er også planer om å fjernstyre Stasjon C, men dette er ennå ikke ferdig. Denne stasjonen har en Icom 7300 SDR radio og valget mellom en windom for 80-40-20-17-12-10m eller en windom for 60-30-15m. Det vil også være mulig å operere Winlink med eventuelt et Pactor modem fra denne stasjonen. PA en Ameritron AL80B kan ikke benyttes ved fjernstyring.