Bygging av 5-bands multi-dipole for digitale moder

270502k
LC4GCT – Arild

Tema på møtet denne dagen var bygging av en multi-dipole for 10, 14, 18, 21 og 28 MHz. Ide og prosjektet og instruktør for arbeidet var LB9RE, Håvard som hadde ordnet med alt materiell og utregninger av mål etc. For å holde de ulike dipolene fra hverandre, ble det brukt stimler fra serverings- brett i plast fra IKEA, og tråd var plastisolert.

Det var ialt 20 tilstede, så det ble delt opp i små arbeidsgrupper som hver fikk sin oppgave. Noen loddet coax, noen ordnet feste oppe i masta, noen rigget til TS-570’en i den nye shacken, noen ordnet med kobling mellom HF og lydkort på PC til digital trafikk, noen kuttet antennewire og satt sammen antennen.

270502g
LC2TCT, Odd strammer mutterne på balunen.

Det ble jobbet intens til godt over kl 22:00, men enda ble vi ikke ferdige. Det gjenstår å «sy fast» plast-strimlene så de ikke forflytter seg, heise antennen på plass, samt teste og trimme den. Det vil bli tatt senere når været tillater det.

Det gikk flittig unna med kaffe, te og kaker, men det var dem godt forunt.