ALB_19

QSO med LA9JK, – gode signaler på direkten!