2020-03-04-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 4. mars 2020

2020-03-01 Gruppesaker
Det nye styret ble konstituert.

Alternativ internettløsning: Vi jobber med en alternativ løsning for internett til Gråkallen. Dette vil bli testet når været tillater masteklatring.

For nødsamband finnes en løsning for 70cm som kan gi internett tilgang med begrenset hastighet.

QSL kort for DXCC sjekk er klare, ca. 800 kort for SSB og CW.

Vinneren av operatørkonkurransen ble Tor, LA3WAA, med Stian, LB5SH og Jan, LA7VV på andre og tredjeplass.

Forslaget på logo fra Sanimir, LB6VI, ble diskutert med noen tilbakemeldinger. Et nytt utkast vil bli laget i forbindelse med et nytt QSL kort, hvor logo inkluderes.

Nytt kurs som forberedelse til radioamatørprøven ble startet torsdag 6. februar med tre deltagere. Prøven avholdes på Lialøkken 19. mars kl 19:00.

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

GF er gjennomført og medlemmer til nytt styre er valgt.

Kakemann; det lages en liste for innkjøp av kaffebrød etc. i forbindelse med Aktivitetskvelder.

Grupperapporten ble gjennomgått.

Møteplanen;

  1. mars, Bygging av PIXIE
  2. mars, CW med PIXIE
  3. april, Inntrykk fra årets Norsk Hammeeting
  4. mai, Sambandsøvelse
  5. juni, Sommeravslutning

2020-03-02 Økonomi
Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi. Det er kjøpt inn et PA trinn på budsjettet for 2020. En Kenwood TS-2000 er nå reparert og legges ut for salg.

2020-03-03 Komiteene
Stasjonskomite:
Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH
Stasjon A: PC på stasjon A er ferdig konfigurert for fjernstyring og alt fungerer unntatt for CW. Rotor for beam er ute av senter og slurer, må repareres til våren. Antennen for 2m/70cm i toppen av masten trenger ny kabel, til våren. 40m og 30m må overhales på beam, mistanke om dårlige kontakter.

Stasjon B: Den gamle Expert 1K-F er installert og fungerer greit. Ny koakskabel fra beam er installert. 80M, 40M og 6m går på den gamle kabelen.

Stasjon C: En 6m AR-6 vertikal antenne er installert på taket, men trenger noe justering for god SWR. Jording bør tilkobles. Det er satt opp fjernstyring på stasjonen. Winlink med Pactor er installert på stasjonen.

Det lages rutiner for standard oppsett for stasjonene som et tillegg til stasjonsreglementet.

En oversikt over antennene utarbeides, aksjon Tor, LA3WAA.
En aktivitetsbeskrivelse er under utarbeidelse, aksjon Tor, LA3WAA.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Marius, LB9DG.
Expert PA 1 K-FA er ferdig reparert.

LA8PR har en gammel logikk fra LA1BR og program trengs for omprogrammering til sambandsmodus.

Filtre fra Veivesenet (70 MHz) er under ombygging for vår 6m repeater. Resultatene så langt er positive for TX filtret og prosjektet går videre med tre nye modifiserte filter for TX og RX.

Hytta på Ruten trenger vedlikehold, men dette er nå utsatt til sommeren.

Gråkallen har 48 volt tilgjengelig for oss og oppkobling er på gang. Fire konvertere er allerede montert. Endelig oppkobling og drift vil komme etter hvert, med fjernmåling av spenningen på 48 V. Vi planlegger med egen nødstrøm som et alternativ.

Samband: Leder Karl, LA9KOA, Håvard, LB9RE, Tor, LA3WAA,
Et nytt møte er planlagt med Stjørdal kommune 5. mars der Karl, Tore og Bjørn deltar sammen med andre fra FORF.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA, Jan, LA7VV.
Fjernstyringen av VP i stuen er snart ferdig. Gulv og bord er nyvasket, men en dugnad for vårrengjøring kommer.

Test: Leder, Sanimir, LB6VI, Stian, LB5SH
Det er plan om å delta i Vintertesten og CQWPX. Operatører søkes.

Kurs: Håvard, LB9RE, Stein-Olav, LA9QV, Tor, LA3WAA
Kurset startet 6. februar med 3 deltagere.

2020-03-04 Eventuelt
Det planlegges deltagelse på Torvet under årets Skaperfestival. Dette kan være elektronikk med fokus på radio og annen framvisning av hvordan radio virker. Kanskje flere finner interesse for radio med dette. Festivalen er nå under organisering.

Undersøke muligheten for et oppslag om gruppen i Adressa i forbindelse for eksempel i forbindelse med tester.

Stian, LB5SH, opplyste at Trondheimsgruppen har en oppføring på Wikipedia:
https://no.wikipedia.org/wiki/Trondheimsgruppen_av_NRRL

Noe er allerede skrevet av Liv og Stian, noe er skrevet, mer kommer.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Jan, LA7VV, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Karl, LA9KOA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 1. april 2020 kl. 19:00 på Lialøkken.