2019-11-06-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 6. november 2019

2019-11-01 Gruppesaker
Alternativ internettløsning for Gråkallen, eventuelt via Vassfjellet, studeres videre.

Jan, LA7VV, gjennomgår filer fra LoTW, men flere filer gjenstår. Statistikk vil komme etterhvert slik at vi vet mer om hva vi har og hva vi mangler for DXCC etc. Sanimir, LA6VI, har prøvetrykket et stort kart påført prefikslokasjoner, men er ennå ikke helt fornøyd.

Operatørkonkurransen er i gang med bruk av LG80T på CW og SSB. Det kunne vært flere deltagere. Stian, LB5SH, vil gi status etter hvert styremøte.

Forslaget på logo fra Sanimir, LB6VI, ble diskutert med noen tilbakemeldinger. Nytt QSL kort, hvor logo kan inkluderes, vil bli laget når LG80T utgår ved nyttår.

Gruppen ble 80 år i september og arrangerte en åpen dag for medlemmer, nabogrupper og andre interesserte lørdag 5. oktober. Oppmøtet var skuffende med få besøkende.

Det ble for få påmeldte til at kurset kunne starte. Jan, LA7VV, er nominert som ny eksamensvakt.

Karl, LA9KOA, representerte Trondheimsgruppen, 5-6. oktober, ved nasjonalt ledermøte i NRRL Sambandstjenesten 2019 og ble valgt inn i styret.

En server PC er under etablering for å ta sikkerhetskopi av innholdet i gruppens PCer.

Jan, LA7VV, har tatt over som gruppens QSL manager.

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

2019-11-02 Økonomi
Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi og driften ligger godt under budsjett. Salg av PA trinn Dentron MLA 2500 pågår. Øvrig utstyr for salg annonseres på nettsider. Aksjon, Stian, LB5SH.

2019-11-03 Komiteene
Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH
Stasjon A: Beam for 40 og 30m ble tunet til SSB delen av båndene. Antennen for 2m/70cm i toppen trenger ny kabel.

Det har oppstått alvorlige feil på Expert PA og reparasjon pågår. Dentron PA MLA 2500 er testet på nytt og funnet i orden, men vil bli solgt siden et automatisk trinn er ønsket. Det ble diskutert alternative PA trinn. Pris for en ny Expert 1.3 er ca. kr 40 000,-. Et brukt trinn av denne typen er også et godt alternativ.

Bedre filter for bruk på stasjon A for bruk ved to eller flere stasjoner samtidig evalueres, gjerne automatiske. Pris for et aktuelt produkt er (USD 700,-) ca. kr 10 000,-, alt inkludert.

Stasjon B: IC7300 er utsatt for innslag fra stasjon A, spesielt under tester og er skiftet med FT-950.

Stasjon C: Det mangler ennå litt på oppsett på PC for bruk mot IC-7300 for digitale moder.

En oversikt over antennene utarbeides, aksjon Tor, LA3WAA.

En aktivitetsbeskrivelse er under utarbeidelse, aksjon Tor, LA3WAA.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Marius, LB9DG.
Filtre fra Veivesenet (70 MHz) er under ombygging for vår 6m repeater. Resultatene så langt er positive og prosjektet går videre.

LA8PR, UHF repeater er nå i orden. Strømforsyningen via batteri har fått beskyttelse ved en diode og er klar for operasjon. En mindre og lettere nettforsyning er installert. Logikken vil bli endret til sambandsmodus.

APRS LD7TG-1 er installert på Støren/Frøset av LA9KOA, LA9QV og LB9RE.

Telenor har betalt erstatning for tap av utstyr på Liaåsen.

Hytta på Ruten trenger vedlikehold, men dette er nå utsatt til neste sommer.

Gråkallen har 48 volt tilgjengelig for oss og oppkobling er på gang. Fire konvertere er allerede montert. Endelig oppkobling og drift vil komme etterhvert.

Nye ethernettkabler for internettlinken er montert fra stasjon C.

Samband: Leder Karl, LA9KOA, Håvard, LB9RE, Tor, LA3WAA,
En Microsat Wx3in1 er anskaffet som ny Digipeater/IGate og vil bli plassert på Gråkallen etter prøvedrift på Lialøkken. Det blir da en digipeater mindre i Trondheimsområdet.

Lokal kartserver testes også. Denne er basert på den som kjører på aprs.no. Denne får også inn lokal båttrafikk via AIS. Alt dette kjører lokalt og er ikke avhengig av ekstern nettilgang og annen infrastruktur. 

Bjørn, LA1UW, og Karl, LA9KOA, deltar på fagdag i nødnett i Trøndelag PD 19. nov.

Vi jobber for å få med representanter som kan stå som kontakt for FORF’s kontaktutvalg i Trøndelag.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA, Jan, LA7VV.
Installasjon av en varmepumpe for stasjon A og B er utført, men den funger ikke stabilt.

En brukt varmepumpe for kjøkken og stasjon C er i prøvedrift, men virker dårlig. Alternativ vurderes.

2019-11-04 Eventuelt
Det planlegges deltagelse på Torvet under neste års Skaperfestival. Dette kan være elektronikk med fokus på radio og annen framvisning av hvordan radio virker. Kanskje flere finner interesse for radio med dette.

Vi selger donerte radioer fra LA3ZVs bo for det vi kan få og gir 20 % til boet.

Radio fra Liv; Kenwood TS-2000 er lite følsom på HF og trenger service, mens 2m/70cm er i orden.

Stian, LB5SH, opplyste at Trondheimsgruppen har en oppføring på Wikipedia:
https://no.wikipedia.org/wiki/Trondheimsgruppen_av_NRRL Hvem som har lagd denne vites ikke. Uansett er denne siden svært fattig på innhold og bør oppdateres rikelig. Her har vi muligheten til å legge ut noen bilder, skrive litt om klubbens historikk, hvilke aktiviteter vi bedriver (QST-TRD, gruppekvelder), hvilket utstyr vi opererer og vedlikeholder (repeatere, APRS, flysporing, osv.), lokasjoner, og mye mer. Veldig fint å synliggjøre hva vi driver med på en slik side. Her kan vi også gå foran som et godt eksempel for andre grupper.

Hvis dette høres ut som en god idé, så tenk gjerne litt på innhold og hva som passer seg her. Styret vil ta en ny runde på dette om en stund, Stian kan gjerne ta skrivejobben, så lenge han får hjelp med selve innholdet.

En egen komite for deltagelse i tester ble diskutert og styret stiller seg positiv til dette.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Jan, LA7VV, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Karl, LA9KOA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 4. desember 2019 kl. 19:00 på Lialøkken.