2016-04-26-Gruppemøte

Vertikale antenner

Vertikale_antenner_tabell

Vertikale antenner er et omfattende tema og mange bøker og artikler har vært skrevet om forskjellige typer av slike fra LF til SHF. På møtet tirsdag 26. april viste Håvard, LB9RE, en rekke eksempler på vertikale antenner for MF/HF området, gamle kjente (og gode) konstruksjoner og nyere typer som har kommet mer i bruk de siste tiårene. 

Spesielt er det blitt populært å ta i bruk vertikale antenner for så mange bånd som mulig og uten bruk av jordplan. Presentasjonen og det vedlagte regnearket gir en mengde informasjon om egenskapene til de forskjellige typene og fabrikatene. Denne informasjonen bør brukes som en indikasjon på egenskapene siden det kan være enkelte feil i tallmaterialet.

Ofte er det slik at antenner i «full størrelse», 3/8 bølge, kvart bølge og 5/8 bølge, er de beste sammen med et godt jordplan. Dette er krevende å få til for lave bånd som 600/160m, men lar seg lettere realisere på høyere bånd. Antenner uten jordplan virker også fint ved en god installasjon, men den må opp i høyden, minst 5m over jord, og ikke være nær bygninger og trær.

Antenner som er laget for å virke på flere bånd inngår ofte noen kompromisser for å oppnå tilfredsstillende tilpasninger mhp bla lave standbølgeforhold (SWR) og utstrålingseffektivitet. Dette går gjerne fint for bånd fra 20m og oppover der man kan unngå bruk av traps, men kompromissene øker når man kommer under 20m slik at utstrålingseffektiviteten og båndbredden med akseptabel SWR blir minkende med fallende frekvens. Det er spesielt liten utstrålingseffektivitet i korte bredbåndsantenner og man bør heller se seg om etter noe annet enn disse typene.

Bruker man informasjon fra foredraget med litt nøkternhet skulle de fleste finne fram til en vertikal antenne som de kunne bli fornøyd med. En beam er selvfølgelig overlegen når det gjelder å kjøre DX i en stor pille-up, men er det gode forhold kommer man igjennom med en vertikal også etter hvert.

Les foredraget i pdf her:  Vertikale antenner for LA2T (2,5mb)

Lykke til og god DX!

Håvard, LB9RE