2014-09-23-Sambandsøvelse

samband-4ic-9tk
LA4IC og LA9TK som KO.

Gruppemøtet ble åpnet med en rask gjennomgang av kveldens øvelse som i prinsippet var en test av dekningsområde for R4 og RU8.

Fem biler var ute for å melde ifra til LA4IC og LA9TK som satt i KO og noterte rapporter fra de ulike posisjonene.samband-gruppen2-23-sep-2014

Hensikten med testen var å finne eventuelle dødpunkt i midtbyen og områdene like rundt byen med tanke på et sambandsoppdrag i oktober.