2014-05-13-Gruppemøte

Referat fra medlemsmøte 13. mai 2014

lialokkenTilstede:
Oppmøtt 12 medlemmer.

Møtet ble åpnet av Tor, LA3WAA, som ønsket velkommen.

Tor, LA3WAA orienterte. Oppdal installasjon av repeater, opprettet kontakt med O. Olsen, Telenor som kan bistå med montering av utstyret. Tidspunkt ca. midten av juni, når snøen er borte. Det er mulighet for å benytte en eksisterende kabel. Antennen er en Aerial OY 1312-2.

Bjørn, LA1UW; Sambandsøvelse er planlagt til 27. mai. Det blir øving i felt. Nytt møte i beredskapsorganisasjonen for kommunen kommer snart. Vi har tatt på oss sambandet under TV aksjonen i høst. 10 amatører må stille for sambandet. Det hele vil vare ca. 4 timer en søndag i oktober. Søknad om sambandsmidler er sendt NRRL. Tema i år er utstyr til regionalt samband. FORF møte 10. juni, Trondheim.

Kveldens tema er 75 årsjubileet for Trondheimsgruppen. Hvordan skal vi feire anledningen. Det er åpent for påmelding. Se linken til vår hjemmeside for informasjon.

Liv, LA4YW, innledet omkring opplegget for kveldens arrangement lørdag 27. september. Dette er omtrent samme dato som det første møtet i gruppen året 1939. Festen begynner kl. 1900. Det blir et arrangement i uhøytidelige former. På dagen blir det et arrangement på Lialøkken ca. 12:00-15:00. Komiteene oppfordres til å stå for dette arrangementet.

På kvelden blir det noe i tillegg til bespisningen som lotteri og kanskje noe underholdning. Komiteen er åpen for forslag til aktiviteter/underholdning. Lokalene er i båtforeningens lokaler i Fjordgata 30. Pris per kuvert er kr 200,- og kr 100,- for følge. Bjørn påtar seg en rolle som toastmaster. Håkon Sørby blir invitert. NRRLs president har sagt seg villig til å komme. Gevinster til lotteri må anskaffes. Kanskje PERMO kan bidra?

Hva gjør vi på dagen på Lialøkken? Ønsker innspill på dette. Huset må vaskes innvendig og males på utsiden med mer. Aktivitet på radiostasjonen, sambandsutstyret i bruk med mer. En HF stasjon i bruk med QSOer er et must, med mulighet for å prøve seg på lufta. Kaffe og kaker er selvfølgelig. Informasjon om dagen i Byavisa og Strinda skulle være mulig, men noe vanskeligere å få noe inn i Adressa, men en notis kunne være mulig. Ukeadressa er en mulighet.