2013-01-08-Gruppemøte om SDR-Radio

Referat fra medlemsmøte i Trondheims gruppen
tirsdag 8. januar 2012

Det var et gledelig oppmøtt på hele 18 personer i Lialøkken grendehus.
Får håpe at denne tendensen til fremmøte fortsetter…

flexradio1. Håvard LB9RE, åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

2. Info fra styret:
– Vi har endelig fått en ny meget gunstig avtale om telelosji på Liaåsen.
– Det er bestemt å gå til anskaffelse av nye PCer til shack og stua på gruppelokalet.

3. Dagens tema; SRD radio ved Håvard LB9RE
Håvard hadde et meget lærerikt og interessent tema angående SDR radioer.
Han tok for seg utviklingen av elektronikken gjennom tidene.
Fra selvbygde radioer til kjøpte nymotens transceivere, RTTY og Slow-scan, via mobiltelefoner til dagens smart telefoner.

Et meget spennende tema.

moete20130108Kanskje dagens nye radioer er de siste av de rene radioene vi får kjøpt?
I framtiden trenger man en datamaskin for å kunne kommunisere?
Vi må nok følge med på utviklingen!

Håvards presentasjon ligger vedlagt.

Etter foredraget gikk praten livlig.

For styret i Trondheimsgruppen av NRRL
Bjørn LA1UW
Sekretær

Vedlegg: SDR-Radio (pdf)

Fila er på 7 mb, så last den ned til eget bruk, da den ikke vil bli liggende evig dersom vi får plassmangel.

13.01.2013