2012-11-13-Auksjon

auksjon02012aDet var godt oppmøte på årets auksjon i gruppen tirsdag 13. november, – hele 23 møtte fram.

Det hele startet med servering av kaffe/te og kaker som ble fortært under hele auksjonen, og humøret hos de frammøtte var helt på topp.

auksjon02012dAuksjonsliste ble delt ut til alle frammøtte, og gjenstandene ble ropt opp etter nummer. Det kom bud på mange gjenstander, men også mye ble lagt tilbake usolgt.

Auksjonarius Bjørn LA1UW kunne nok gjerne tenkt seg litt hyppigere og større bud, men en god del av overskudds gjenstandene ble solgt etter auksjonen.

Uansett var det mange gjenstander som gikk under knakkingen til Bjørn (i mangel av hammeren).

De fleste har vel sett auksjonslisten som ble lagt ut på hjemmesiden vår i forkant av auksjonen, den spente fra alt mulig av målingsinstrumenter, tunere, vendere, scoope, VHF-utstyr, 11-metere, HF-rigger, antenne og nød-batterier, med mer. Så det var stor spennvidde, men lite datautstyr i år…

Kvaliteten på radioutstyret var jevnt over god og det var mye billig. Bl.a gikk to små 2m/70cm håndsett for 1000,- kr tilsammen.

LA3WAA fungerte som sekretær og kasserer for auksjonarius, og det kom inn en pen sum til LA2Ts klubbkasse.

auksjon 2012

13. november 2012