2008-01-08-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet kl. 19,05. Det møtte i alt fram 16 personer.

LA7LC 75 år: LA3WAA åpnet møtet med å overrekke blomster til LA7LC, Ankjell Skagseth som hadde fylt 75 år.

Hammeeting: Radioamatørene i Østersund har gitt klarsignal for en midt-norsk-svensk hammeeting siste weekend i april, 27-28. april. Det ble satt ned en komite bestående av LA1UI/Ottar (leder), LA4CKA/Ingar, og LA6CKA/Per. I tillegg vil styret utnevne en representant fra styret på førstkommende styremøte. Ingar har allerede vært i kontakt med Scandic Hotel for nærmere avtale om overnatting, lokaliteter etc, men mer info kommer.

NRAU Baltic Contest: LA3WAA etterlyste operatører til NRAU-testen kommende helg. LA4CKA og LA8NC sa ja om enn noe tvilende, henholdsvis på SSB og CW.

Ønsker og tips for året som kommer: Det ble diskutert litt hva framtiden ville bringe, og det kom fram mange ønsker til bl.a poster på medlemsmøtene.

Vi nevner i stikkords form:

• Gyro med LA8CD

• Tenner i brus med LA6CKA

• Sikkerhet og jording med LA6JJA

• Internet som nettverk, ADSL etc med LA9XGA

• Kommunikasjon innenfor jernbanen med LA9OX el. LA9PGA

• Oppbygging av Windows som operativsystem

• Meteorscatter

Av aktiviteter for øvrig ble nevnt følgende ønsker:

• Søke om Iota-nr for Munkholmen

• Tur til Munkholmen under Lighthouse Weekend

• Fieldday til Månen eller Liaåsen

• Dele ut spørreskjema med spørsmål om ønsker på gruppemøtene

Avtale med NetCom: LA1UI orienterte om leieavtalen som er inngått mellom gruppen og NetCom, som vil leie plass hos oss på Ruten fram til over sommeren. For dette får vi 12.000 blanke kroner i kassa, og det kan bli snakk om en videre langtidskontrakt etter dette.

Ellers var det kaffepause og masse hamprat før vi rundet av møtet ved 21-tiden.

LA4YW – Liv
Sekretær