2007-09-11-Gruppemøte

La3xma Odd åpnet møtet med å ønske alle sammen velkommen. 17 stk tilstede. Odd informerte om at LA9QFA Knut hadde sagt ifra seg sitt verv som gruppens leder. Dette hadde pr i dag kun kommet muntlig fra Knut. Det gjenværende styret blir sittende. Nestleder rykker opp som fungerende leder fram til neste GF. 1. vara rykker opp som fungerende nestleder. Mer info vil komme ut når vi vet noe konkret.

Odd viste fram et diplom for CQWW 2006 der vi ble nr 1 i Norge.

Det kom fram et ønske om en utflukt ifm Fylkestesten. Bemanne stasjoner ute i det fri. Dette er noe vi vil vurdere. Et godt ønske som kan bli en moro utflukt.

Dagens hovedtema var info fra Repeaterkomiteen ved LA5HIA Jan Inge. Han snakket først om de andre betegnelsene for repeaterne.
R3= RV 54, R6= RV 60 osv.

Morten og Kai informerte om status på R4+. Mye av repeateren er blitt byttet ut og antennen er blitt flyttet. Mange har vansker med å kjøre den fra byen. Dette er noe vi må se på i framtiden.

Odd informerte om planene til Namsos gruppen. De har planer om å få til en crossband repeater for å få bedre dekning mot Lierne. Rørvik gruppen har sendt en forespørsel til Namsos gruppen om et evt samarbeid. Dette kan bli et spennende prosjekt som vi kanskje kan henge oss på.

Kanskje linking av repatere er noe vi kan tenke på ifm nødsamband. Evt kriterier for å gjøre dette er noe vi må undersøke. Det ville jo absolutt styrke vår rekkevidde innen nødsamband. Det er mange plasser som kan være interresant å plassere utstyr på. Dette er noe vi virkelig bør tenke på framover.

Etter en liten pause begynte Jan Inge å fortelle om Ruten. Det har vært 3 besøk dit i år. Det har ikke skjedd noe der etter at det var befaring. Jan Inge vil ta kontakt med Netcom for å høre planene videre. På repeateren er det blitt satt inn nytt batteri. R6 er gammel, men vi har et varmeproblem. Ved et besøk var temperaturen i brakka 49 grader. Elektronikk har det ikke bra i slike temperaturer. Netcom skal komme inn med kjøling i brakka. Det vil bli satt inn en kjølevifte som suger inn luft fra et hull i gulve. Kabelen fra bunkeren og opp til hytta skal de også skifte ut. Det vil bli lagt opp til 3 fas. Målet var å få til dette i denne sesongen, men høsten og snøen har kommet fort der oppe.

Siste tur opp til Ruten var 1 sept. Jan Inge og Stein Olav var der oppe og foretok div justeringer. Dette blir kanskje den siste turen i år.

Repeaterkomiteen driver og bygger en ny repeater til R4. Jan Inge viste fram det som er blitt laget.

Det ble også snakket en del om linking av repeatere. Odd og Morten fortalte til slutt litt om hvordan dette gjøres. Diskusjonen gikk livlig rundt bordet og spørsmålene var mange.

Møtet ble hevet 2105.

Sekretær
LA5HMA Tone